Заштита на лични податоци

ИЗЈАВА ЗА ДОВЕРЛИВОСТ НА ПОДАТОЦИТЕ / ПОЛИТИКА ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

Оваа изјава за доверливост на личните податоци се однесува на доверливост на податоците кои се наоѓаат на страниците и кои со користење на тие страници се собрани и заштитени во базите на податоци на Интернет страницате на www.flowersandmore.com.mk. (во понатамошниот текст – “Ние“) и е посветена да ја заштити вашата приватност додека сте online. Ве молиме да ја прочитате како полесно би разбрале кои информации ги собираме од Вас и како ги користиме тие информации.

Приложената политика за заштита на лични податоци објаснува како ги користиме Вашите лични податоци генерирани на оваа страница. Со политиката за заштита на личните податоци се уредува и правото на приватност и сигурност на личните податоци кои се цел на обработката.

Со пристапот или користењето на нашите интернет страници, потврдувате дека сте ги прочитале и разбрале и дека се согласувате со сите услови за доверливост на податоците и со начините на користење на нашите интернет страници. Политиката за заштита на лични податоци може да биде изменета и секоја измена ќе биде евидентирана. Притоа, Ве покануваме да ја прегледате политиката за заштита на лични податоци секогаш кога ќе ја посетувате нашата веб страница со цел да ги дознаете најновите промени кои се однесуваат на користење на вашите лични податоци. Прибирањето на личните податоци на оваа веб страница е во согласност со важечките прописи за заштита на личните податоци. 
Ако имате било какви прашања во врска со доверливоста на податоците, ве молиме да ни испратите e-mail порака на e-mail адресата info@flowersandmore.com.mk.


Доверливост на податоците на Трети интернет страници

Оваа изјава за доверливост на податоците се однесува само на употребата и објавувањето на информациите кои ние ги собираме од Вас. Другите интернет страници на кои може да се пристапи преку нашите интернет страници имаат свои сопствени изјави за доверливост и собирање на податоци, како и за начините на нивното користење и објавување на тие страници. Ако се префрлите на било која таква страница, ви препорачуваме да ја прегледате изјавата за доверливост на податоците на таа страница. Ние не сме одговорни за начинот и условите на работење на трети лица.

 

ПРИБИРАЊЕ НА ИНФОРМАЦИИ

Личните податоци, доброволно поднесени од нашите посетители: Име, презиме, поштенска адреса, контакт телефонски број и електронска адреса, се прибираат и употребуваат со цел да се исполни вашата побарана нарачка. Овие информации ќе се користат единствено за цел исполнување на нарачките, освен доколку не ни обезбедите дозвола да ги користиме за друга цел, на пример да ве додадеме на нашата листа на клиенти. Личните податоци ќе бидат чувани во форма што овозможува идентификација на субјектот на личните податоци, не подолго од што е потребно да се исполнат целите поради кои податоците се собрани за натамошна обработка, по што истите се бришат и уништуваат. 

 

ЗАШТИТА НА ВАШАТА СМЕТКА

Вашата лозинка е клучот од вашата сметка. Вашето корисничко име и лозинка треба да се разликуваат и да Ви бидат познати единствено Вам. Доколку вашето корисничко име е идентично со вашата лозинка, возможно е лесно користење на вашиот идентитет при користење на било какви активности на веб страницата. Ве советуваме да користите лозинка подолга од 8 карактери која содржи броеви, букви и специјални знаци и не ја откривајте вашата лозинка никому. Исто така пожелно е и менување на лозинката еднаш месечно кое се прави едноставно на менито во мој профил. Доколку изгубите контрола врз лозинката, губите и контрола врз вашите лични податоци и можете да станете предмет на законски водени активности направени во ваше име. Заради тоа, доколку вашата лозинка е компромитирана од било која причина, веднаш известете нè (адреса) и променете ја лозинката. 
 

 

COOKIES/ТЕХНОЛОГИЈА НА СЛЕДЕЊЕ

Оваа веб страница може да употребува cookies и технологија на следење во зависност од понудените форми. Cookies и технологијата на следење се користи за прибирање на информации како што се тип на пребарувач и оперативен систем, следење на број на посетители на веб страницата и употреба на веб страницата од страна на посетителите. Cookies исто така придонесуваат кон подобрување на веб страницата и нејзино прилагодување кон потребите на посетителите. Личните податоци не можат да се прибираат преку Cookies. 

 

ДАВАЊЕ НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ НА КОРИСТЕЊЕ

Само врз основа на закон вашите лични податоци можат да бидат дадени на користење на државни органи или други институции. Имено, станува збор за следните можни ситуации: 
- Забрането или побарано со Закон 
- Заштита на постоечка или потенцијална измама или неавторизирана трансакција 
- Истрага на измама која веќе се случила. 

 

ОБВРСКА ЗА ТАЈНОСТ И ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ

Вашите лични податоци се безбедно сочувани од губење, уништување, фалсификување и неавторизиран пристап. Единствено авторизирани вработени имаат пристап кон овие информации. Преносот на личните податоци е заштитен со соодветни методи, така што истите нема да бидат читливи при преносот и заштитени соодветно на ризикот и природата на податоците кои се пренесуваат. Заради спречување на неовластен пристап и злоупотреба на личните податоци, ќе се преземат сите потребни технички и организациски мерки за заштита на личните податоци. 

 

УПОТРЕБА НА ВЕБ СТРАНИЦАТА ОД СТРАНА НА МАЛОЛЕТНИ ЛИЦА

Деца. Малолетни лица помлади од 14 години не смеат да ги користат нашите интернет страници. Ние не собираме или задржуваме информации од било кого кој е помлад од 14 години. Им препорачуваме на сите родители и старатели да ги советуваат своите деца на безбедно и одговорно ракување со личните податоци на интернет. Малолетните лица не смеат да даваат лични податоци без дозвола од нивните родители или старатели. www.flowersandmore.com.mk никогаш нема намерно да побара лични податоци од малолетници, ниту пак истите да ги проследи на трета страна. 

 

ИНФОРМАЦИИ ЗА ПОЛИТИКАТА ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ

Доколку сакате да поставите прашање или да испратите коментар кон нашата политика за заштита на личните податоци, истото можете да го сторите, користејќи ги следните информации: Е-пошта: info@flowersandmore.com.mk На ваше барање, во рок од 15 дена ќе бидете информирани кои од вашите лични податоци, доколку ги има, се прибрани за време на вашите посети на интернет страницата www.flowersandmore.com.mk. Субјектите ќе бидат информирани за постоење на правото на пристап и исправка на нивните лични податоци. 

 

ОБЈАВА ЗА ПРОМЕНИ

Доколку има некои промени во нашата заштита на личните податоци ќе бидат напишани во оваа изјава за заштита на личните податоци, почетната страница и на други места за кои сметаме дека се соодветни. Последна промена: март 2013